Хели арт

Рекламна агенция ХЕЛИ АРТ е частна българска компания. Създадена е през 1991 г. за работа в сферата на рекламното обслужване от екип от професионалисти, креативни личности, чиято единствена цел винаги е била добре свършената работа.
ХЕЛИ АРТ предлага на рекламния пазар индивидуален подход в изработването на рекламни стратегии и продукти. Големият многогодишен опит е натрупан благодарение на работа с много клиенти, всеки със своите специфични изисквания на които трябваше да се отговори. Всекидневното търсене и подбиране на най-добрите варианти и решения я превърна в гъвкава структура готова да приеме нови предизвикателства. Разполага с грижливо подбран екип и в детайли подготвен за работа в рекламната сфера.